Hafslund Fiber har signert avtale med Geomatikk tilknyttet Gravemelding- og påvisningstjenesten, samt ledningsdata for planlegging

Hafslund Fiber har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste. Geomatikk vil også utføre kabelpåvisning på vegne av denne netteieren.

Ved bestilling av ledningsdata for planlegging for denne netteieren, omfatter avtalen utlevering av ledningsdata kun i PDF-format. Du kan bestille ledningsdata for planlegging og prosjektering via vår Ledningsportal. Les mer om tjenesten her.