Hafslund Nett og Eidsiva Nett heter nå Elvia!

Fra og med 3.juni vil Eidsiva Nett og Hafslund nett være omtalt som Elvia (tidl. Hafslund Nett) og Elvia (tidl. Eidsiva Nett) i våre systemer

Vilkår og rutiner vil fortsatt være lik dagens, og derfor vil de også tilsynelatende fortsatt ligge inne som to forskjellige netteiere.

  • Oppsummert vil det ikke bli noen endring i praksis for tjenesten, utover nye navn i Kundeportalen / våre systemer – inntil videre.

Ta kontakt ved spørsmål.