Hålogaland Kraft har signert avtale om utlevering av ledningsdata for planlegging

Avtalen omfatter utlevering av ledningsdata for planlegging og prosjektering i SOSI / PDF-format.

Fordelen med å bestille ledningsdata for planlegging og prosjektering via vår Ledningsportal er at du får en samlet tilbakemelding på hvem som har infrastruktur innenfor ditt prosjekteringsområde. Du får deretter utlevert infrastruktur på ditt ønsket format, og eventuelt beskjed om hvilke netteiere du selv må ta direkte kontakt med (som vi ikke har avtale med). Standard utleveringsformat er SOSI- / PDF format – men vi kan konvertere til de aller fleste formater og koordinatsystemer dersom det ønskes.