Hammerfest kommune har signert avtale med Geomatikk

Hammerfest kommune har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste og Søknadsbehandling via Geomatikk. Oppstart 01.06.2020.