Informasjon om Istad Nett

  • Istad nett endrer navn til Elinett AS, navneendring trer i kraft fra 15.12.21.
  • Fra samme dato, 15.12.21, utvides også avtalen med Geomatikk til også å omhandle utlevering av Ledningsdata for planlegging.
  • Istad Nett har fusjonert med Nesset Kraft, infrastrukturen tilhørende tidligere Nesset kraft dekkes nå dermed opp av Gravemeldingstjenesten til Geomatikk.