ITAS innfører brukerbetaling – med oppstart fra og med 05.12.2019

ITAS innfører brukerbetaling – med oppstart fra og med 05.12.2019

Brukerne vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding/bekreftelse på bestilt påvisning.