Kragerø kommune har inngått gravemeldingsavtale og avtale om offentlige søknader med Geomatikk

Kragerø Kommune vil igangsette GeoSak fra Mandag 18.10, mens tjenesten Gravemelding/kabelpåvisning vil følge etter. Mer informasjon kommer.