Linja AS har utvidet avtalen med Geomatikk

  • Linja AS har utvidet avtalen med Geomatikk til også å omhandle påvisningstjenesten. Oppstart 01.05.22.
  • Geomatikk vil fra samme dato (01.05.2022) også utstede Ledningsdata for planlegging (kart for prosjektering) for Linja AS i SOSI / PDF-format.