Midt-Telemark Breiband har signert avtale med Geomatikk om Gravemelding- og påvisningstjenesten, samt ledningsdata for planlegging

Midt-Telemark Breiband har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste. Geomatikk vil også utføre kabelpåvisning på vegne av denne netteieren.

Ved bestilling av ledningsdata for planlegging for denne netteieren, omfatter avtalen utlevering av ledningsdata i SOSI / PDF-format – men vi kan konvertere til de aller fleste formater og koordinatsystemer dersom det ønskes. Du kan bestille ledningsdata for planlegging og prosjektering via vår Ledningsportal. Les mer om tjenesten her.

Oppstart 01.04.2022.