Mørenett har utvidet avtalen med Geomatikk

Mørenett utvider avtalen til også å omhandle Stryn kommune. Fra 11.10.22 vil Geomatikk altså utføre påvisning / levere ut ledningsdata for planlegging i denne kommunen, på vegne av netteieren.