Namsos kommune har signert avtale med Geomatikk

Namsos kommune har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste. Oppstart 01.06.2020.