Nannestad kommune har signert avtale med Geomatikk – gravemeldingstjenesten og GeoSak

Avtalen gjelder samordnet gravemeldingstjeneste, samt søknadsbehandling vei og VA (GeoSak) og trer i kraft fra og med 15.10.2019