Narvik kommune har signert avtale med Geomatikk

Narvik kommune har signert avtale om Søknadsbehandling via Geomatikk. Oppstart 01.11.2020.