Nettselskapet AS har signert avtale om gravemeldings- og påvisningstjensten, samt ledningsdata for planlegging

Nettselskapet AS har signert avtale om gravemeldingstjenesten. Geomatikk vil utføre påvisning for denne netteieren i hele deres konsesjonsområde. I tillegg vil Geomatikk utlevere ledningsdata for planlegging på vegne av denne netteieren i SOSI/PDF-format.

Oppstart: 01.05.2020