Obos OpenNet har signert avtale med Geomatikk

Obos OpenNet har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste (oppstart 18.09.2020). Geomatikk vil utføre påvisning for denne netteieren. Det innføres brukerbetaling, og bestiller vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding/bekreftelse på bestilt påvisning.