Orkland kommune har utvidet avtalen med Geomatikk – som nå også inkluderer veilys

Veilys i Orkland kommune har blitt en del av Gravemelding- og påvisningstjenesten. Ved å sende inn en Gravehenvendelse i Orkland kommune vil du da også få en tilbakemelding på kommunens gatelys og påvist infrastrukturen før arbeider i grunnen. Oppstart 25.02.2022.

Vann og avløpsnettet tilhørende Orkland kommune påviser kommunen fortsatt selv.