Oslo kommune BYM har avsluttet sin avtale med Geomatikk om Samordnet Gravemeldingstjeneste

Oslo kommune BYM har valgt å avslutte sin gravemeldingsavtale med Geomatikk. Fra i dag (01.11.2022) påviser kommunen infrastrukturen sin selv. Send en hevendelse til teknisk.infrastruktur@bym.oslo.kommune.no minimum 5 dager før påvisning må foreligge. Øvrige avtaler mellom Geomatikk og BYM består.