Øvre Eiker kommune har signert avtale med Geomatikk

Øvre Eiker komme har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste (oppstart 15.01.2021). Geomatikk vil informere om VA nettet tilhørende kommunen – i de tilfeller der det skal utføres arbeid i nærheten av deres infrastruktur.