Porsgrunn kommune har signert avtale om utlevering av ledningsdata for planlegging

Avtalen omfatter utlevering av ledningsdata for planlegging og prosjektering tilknyttet gatevarme og gatelys for Porsgrunn kommune (ikke vann- og avløp). Når det gjelder andre kommuner leverer vi også ut ledningsdata for planlegging på vegne av Drammen kommune gatelys. I tillegg har vi avtale med mange private netteiere i Norge.

Fordelen med å bestille ledningsdata for planlegging og prosjektering via vår Kundeportal er at du får en samlet tilbakemelding på hvem som har infrastruktur innenfor ditt prosjekteringsområde. Du får deretter utlevert infrastruktur på ditt ønsket format, og eventuelt beskjed om hvilke netteiere du selv må ta direkte kontakt med (som vi ikke har avtale med). Standard utleveringsformat er SOSI- / PDF format – men vi kan konvertere til de aller fleste formater og koordinatsystemer dersom det ønskes.