Rælingen kommune starter med KGrav 01.01.2021

KGrav er et verktøy for behandling, koordinering og godkjenning av planlagte gravearbeider.

KGrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.

I Rælingen kommune skal følgende arbeider som berører offentlig regulert, kommunal veigrunn, registreres og koordineres i KGrav:

  • Alt ledningsarbeid som skal legges i kommunal grunn

Ledningseiere har ansvar for å koordinere sine planer, og vegmyndighet godkjenner koordineringen.

Ved feilrettingssituasjoner søkes gravetillatelse direkte.

Tillatelse etter vegloven § 32 gjelder kun kommunalt offentlig vegareal. Traseer som ønskes lagt utenfor kommunalt vegareal, dvs. på privat grunn, i park og friområder, kommunale eiendommer samt riks og fylkesveier, må lednings-/kabel eier(e) innhente nødvendige tillatelser fra eier av grunn samt andre myndigheter.

Les mer om KGrav her.