Rakkestad kommune har signert avtale med Geomatikk om Gravemelding- og påvisningstjenesten

Rakkestad kommune har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste. Geomatikk vil utføre kabelpåvisning av fibernettet og informere om vann- og avløpsnettet på vegne av denne netteieren. Oppstart 07.03.2022.