Rennebu kommune har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste

Rennebu kommune har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste. Geomatikk vil også utføre kabelpåvisning på vegne av denne netteieren. Oppstart 01.06.22.