Signal Bredbånd har utvidet avtale med Geomatikk

Signal Bredbånd har utvidet avtalen med Geomatikk om Gravemelding- og påvisningstjenesten til Senja kommune. Oppstart 01.09.21.