Småkraft AS har utvidet avtalen med Geomatikk

Småkraft AS utvider avtalen til også å omhandle påvisning i Narvik kommune. Fra 28.10.22 vil Geomatikk altså utføre påvisning i denne kommunen, på vegne av netteieren.