Solør Bioenergi Varme innfører brukerbetaling

Solør Bioenergi Varme har innført brukerbetaling. Netteieren har infrastruktur i Asker Kommune.

Brukerne vil få tilbakemelding om hvilke kostnader som påløper sammen med tilbakemelding/bekreftelse på bestilt påvisning.