Svorka Bredbånd har signert avtale med Geomatikk om Gravemelding- og påvisningstjenesten

Svorka Bredbånd har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste. Geomatikk vil også utføre kabelpåvisning på vegne av denne netteieren. Oppstart 01.03.2022.