Svorka Bredbånd har signert avtale om utlevering av ledningsdata for planlegging

Avtalen omfatter utlevering av ledningsdata for planlegging og prosjektering i SOSI / PDF-format.

Du kan bestille ledningsdata for planlegging og prosjektering via vår Ledningsportal. Standard utleveringsformat er SOSI- / PDF format – men vi kan konvertere til de aller fleste formater og koordinatsystemer dersom det ønskes. Les mer om tjenesten her.