Tafjord Connect har signert avtale med Geomatikk

Tafjord Connect har signert avtale om gravemeldingstjenesten fra 02.01.2020. Geomatikk utfører også påvisning for denne netteieren.

Tafjord Connect har i tillegg signert avtale om utlevering av kart for planlegging og prosjektering, vaktordning og avviksmåling.