Tafjord Kraftvarme har signert avtale om gravemeldings- og påvisningstjensten, samt ledningsdata for planlegging

Tafjord Kraftvarme har signert avtale om gravemeldingstjenesten. Geomatikk vil utføre påvisning for denne netteieren. I tillegg vil Geomatikk utlevere ledningsdata for planlegging på vegne av denne netteieren i SOSI/PDF-format.

Oppstart: 03.04.20