Tensio TN har utvidet avtalen med Geomatikk

Tensio TN utvider avtalen til også å omhandle utlevering av kart for planlegging og prosjektering. Fra 01.12.23 vil Geomatikk utstede Ledningsdata for planlegging (kart for prosjektering) for Tensio TN i SOSI/PDF-format.