Vitnett AS har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste

Vitnett As har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste. Geomatikk vil også utføre kabelpåvisning på vegne av denne netteieren. Oppstart  01.05.2022.