Alta Kraftlag har signert avtale med Geomatikk – oppstart 01.06.2019

Alta Krafttlag har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste. Oppstart er 01.06.2019. Fra og med 26.06.2019 vil Alta Kraftlag overta all påvisning på vegne av Geomatikk i kommunene Alta, Loppa og Kvænangen.

Alta Kraftlag har også signert en avtale om utlevering av kart for planlegging og prosjektering – i SOSI/PDF-format.