Bestill terrengmodeller sammen med ledningsdata for planlegging

Visste du at du kan bestille terrengmodeller sammen med våre ledningsdata? Du som rådgivende ingeniør, planlegger eller arkitekt kan få inkludert høydeverdi på ledningsdataene vi sender ut – dette vil effektivisere din hverdag!

Vi henter ut laserdata fra høydedata.no for deg – basert på prosjekteringsområdet du har tegnet inn i forbindelse med bestilling av ledningsdata for planlegging. Med utgangspunkt i laserdataene / punktskyene fra høydedata.no genererer vi en terrengmodell (basert på TIN). Deretter får ledningsdataene definerte høydeverdier (Z-koordinat) drapert på terrengmodellen, og blir dessuten tilpasset avhengig av hvilke fagområde ledningsdataene tilhører. Høyden på ledningsdataene som blir definert i forhold til terrengmodellen kalles en offset, og varierer om det for eksempel gjelder vann og avløp eller elektrisitet.

Ved bestilling av en slik terrengmodell vil du få opp en tabell som viser de ulike høydeverdiene vi tilegner ledningsdataene. Legg merke til at dette er standardiserte høydeverdier, som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten. Se videoen nedenfor for mer informasjon, samt informasjon om hvordan du legger inn en slik bestilling.

 

 

Bestilling av terrengmodeller gjøres i skjemaet der hvor du bestiller ledningsdata for planlegging. Du må ha en bruker i våre systemer for å benytte deg av tjenesten. Se eksempel nedenfor.

 

 

Terrengmodellene samt ledningsdata blir levert på DWG format (hvis ikke annet er avtalt). Pris for terrengmodell er kr 1990,- + mva.

Ledningsdataene skal fortsatt kun brukes som en orientering, og kvaliteten på innmålingen (nøyaktigheten) er fortsatt usikker på store deler av infrastrukturen vi har. Det er også viktig å nevne at diameter og volum på objekttyper (slik som rør, skap, kummer etc.) ikke er generert. Disse visualiseres fortsatt som enkle punkter eller linjer. Vær klar over at feil i terrengmodellen / andre feil naturligvis kan forekomme.

Dersom du har flere spørsmål knyttet til dette produktet, ta kontakt med oss på prosjekteringskart@geomatikk.no