Fagne AS setter bort kontroll av innmålingsfiler til oss i Geomatikk

For å sikre høy kvalitet på ny dokumentasjon, samt at alle krav i forskrift overholdes, har Fagne AS valgt å inngå en avtale med oss i Geomatikk om å bistå med kontroll av alle innmålingsfiler og bilder.

Fra og med 01.juni startet Geomatikk å kontrollere mottatte innmålingsfiler og bilder opp mot ledningsregistreringsforskriften og Fagne AS sin spesifikasjon. Innmålingsfilene og bildene leveres via bestillingsskjema i Ledningsportalen. Når filene er kontrollert og godkjent vil de bli gjort tilgjengelig for nedlastning for Fagne via Innsynsportalen.

Hva skal vi i Geomatikk godkjenne?

  • Bilder av grøft og dokumentasjon fra entreprenør
  • Innmålingsfiler produsert av både Fagne selv og eksterne entreprenører

Dersom innmålingsfiler eller bilder ikke oppfyller kravene i ledningsregistreringsforskriften eller Fagne AS sin spesifikasjon, vil vi i Geomatikk avvise filene og be nettselskapet eller entreprenøren sende inn nye innmålingsfiler eller bilder.

Fagne AS anbefaler å bruke GeoGrav-appen til å ta bildene som skal legges ved, da bildene som tas kan knyttes direkte opp til prosjektet i appen med riktig posisjon og retning, som påkrevd.
NB: Dette krever at prosjektet er registrert før/ved oppstart av prosjektet.

 

Vi viser for øvrig til Fagnes veileder for hvordan innmålingsfiler for kontroll skal registreres i Ledningsportalen: Veiledning for registrering av innmålingsfiler for filkontroll via Ledningsportalen