Filkonvertering

Filkonvertering
Har du eksterne vektoriserte filer som skulle vært konvertert til et annet format?

Noen ganger oppstår det utfordringer når man har filer fra ulike kilder som skal leses i samme programvare. Geomatikk kan konvertere mellom de fleste filformater og GIS-formater. Har du eksterne datasett eller andre ledningsdata du selv har innhentet, kan du nå få konvertert disse til ønsket format eller koordinatsystem. Vi har god kjennskap til filformater slik som DWG, DXF, SHAPE, SOSI, KOF, KML, GEOJSON og GDB.