Geomatikk-gruppen har satt vitenskapelige klimamål

Vi er glade for å kunngjøre at vi i Geomatikk-gruppen har tatt et avgjørende steg i vårt bærekraftsarbeid ved å sende inn våre vitenskapelig forankrede klimamål til Science Based Targets initiative (SBTi). Ved å forplikte oss til SBTi og sette disse målene i tråd med Parisavtalen, forplikter vi oss til å gjøre en reell forskjell for planeten vår.

Stadig flere selskaper setter klimamål i henhold til Science Based Targets. Dette innebærer at man forplikter seg til å gjennomføre nødvendige tiltak for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader.

Vi har satt relevante og ambisiøse mål

Geomatikk-gruppen leverte allerede i 2022 en intensjonserklæring til SBTi og har siden den gang arbeidet med å kartlegge virksomheten for å identifisere de viktigste utslippskildene for å formulere relevante og ambisiøse klimamål.

HSSEQ-direktør Jonas Åsberg deler sine tanker:

Jonas Åsberg, HSSEQ-direktør i Geomatikk-gruppen

– Vi har nå sendt inn målene, og det interne forbedringsarbeidet pågår for fullt. Neste steg i prosessen er den formelle valideringen av SBTi som starter etter sommeren, og vi ser frem til å få målene offisielt godkjent, da disse blir en sentral del av vår bærekraftstrategi.

Bærekraft gjennomsyrer vår virksomhet

Å sikre samfunnet uavbrutt tilgang til kritisk infrastruktur har alltid vært Geomatikk-gruppens kjernevirksomhet. Ved å tilby effektive tjenester og sikre IT-løsninger som håndterer og beskytter samfunnets infrastruktur, bidrar gruppen til å skape et stabilt grunnlag for samfunnsutviklingen. Geomatikk-gruppens bærekraftsarbeid strukturerer og organiserer arbeidet for å redusere miljøpåvirkningen og sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Om Science Based Targets-initiativet (SBTi)

Science Based Targets-initiativet (SBTi) er et globalt initiativ som hjelper selskaper med å sette vitenskapelige mål for å redusere utslippene av klimagasser. Deres eksperter evaluerer og validerer målene som selskaper sender inn for å sikre at disse er vitenskapelige og ambisiøse nok for å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. SBTi bidrar også med teknisk støtte og ressurser til selskapene som deltar.

Initiativet er et samarbeid mellom blant andre Carbon Disclosure Project (CDP), FNs Global Compact og WWF Verdens naturfond.

Her kan du lese mer: sciencebasedtargets.org

Om Parisavtalen

Parisavtalen ble vedtatt av verdens land i 2015 og har som mål å begrense den globale oppvarmingen ved å redusere utslippene av klimagasser. Målet med Parisavtalen er å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C varmere enn førindustriell tid og begrense den til 1,5°C. Vi har allerede passert 1 grads oppvarming og klimagassutslippene fortsetter å øke.

Om vi skal ha en sjans til å snu denne utviklingen, begynner det å haste. Stadig flere selskaper, inkludert våre viktigste kunder, har erkjent dette og ønsker å ta sin del av ansvaret. Dette gjelder også oss i Geomatikk.