Geomatikk vant strategisk viktig kontrakt for Oslo kommune Bymiljøetaten

https://ledningsportalen.no/nyhet/geomatikk-vant-strategisk-viktig-kontrakt/