08.06.2022 Kl 14.00-15.30 Ledningseiere (850 × 300 px)