Hva innebærer tilbakerapporteringsplikten for deg som graver i bakken?

Jobber du med prosjekter som innebærer graving i bakken? Da har du kanskje kjent på frustrasjon ved at ledninger, kabler og rør ikke ligger der de er dokumentert i kartet. Som en konsekvens kan det oppstå farlige situasjoner for graver og samfunnet for øvrig. I tillegg kan utilstrekkelig dokumentasjon føre til forsinkelser og komplikasjoner under prosjektet.

Ledningsregistreringsforskriften skal sikre nøyaktig og pålitelig dokumentasjon av infrastrukturen og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Hensikten med forskriften er å gjøre infrastrukturen under bakken mer oversiktlig. Det vil bli lettere for deg som graveentreprenør/utbygger å drive med trygg og effektiv planlegging og utbygging, samt redusere antall graveskader. Videre sier forskriften at du som graveentreprenør/utbygger har en tilbakerapporteringsplikt til netteier. Dette vil si at du skal rapportere resultatet av gravearbeidet til netteier. Men vet du hva tilbakerapporteringsplikten innebærer for deg som graveentreprenør/utbygger?

Hvilken verdi har tilbakerapporteringsplikten?

På sikt vil tilbakerapporteringsplikten bidra til et bedre dokumentert nett, færre graveskader og mindre kostnader for deg og samfunnet for øvrig. Et godt dokumentert nett forebygger uforutsette driftsforstyrrelser på nedgravd infrastruktur for el, tele, internettrafikk, samt vann og avløp, slik at vi unngår avbrudd som kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse. Dermed vil forsvarlig forvaltning og vedlikehold av ledningsnettet være en forutsetning for verdiskaping, god helse og høy levestandard.

Hva innebærer tilbakerapporteringsplikten for deg som graver i bakken?

For deg som er graveentreprenør/utbygger innebærer tilbakerapporteringsplikten at dersom du utfører arbeider i grunnen og avdekker et ledningsanlegg, skal du rapportere resultatet av arbeidet tilbake til netteier. Dette vil si at dersom ledningsanlegget blir flyttet eller endret, skal du stedfeste og dokumentere dette etter samme krav som nyanlegg, uavhengig av eksisterende dokumentasjon på anlegget. I slike tilfeller kan du bestille ledningsmåling i Ledningsportalen. Dersom ledningsanlegget ikke blir flyttet eller endret på en annen måte som har betydning for stedfestingen, skal du kun dokumentere dette. I henhold til veileder til forskriften er georefererte bilder tilstrekkelig dokumentasjon på ikke flyttet/endret kabel for å ivareta tilbakerapporteringsplikten.

Veiledning til ledningsregistreringsforskriften finner du her.

GeoGrav-appen hjelper deg å tilbakerapportere ikke flyttet kabel!

Vi i Geomatikk ønsker å forenkle denne oppgaven for deg som er graveentreprenør/utbygger, og har dermed tilpasset tjenestene våre til kravene. GeoGrav-appen har funksjonalitet som gjør det enklere å tilbakerapportere ikke flyttet kabel. Via en fotofunksjon i appen kan du enkelt ta georefererte bilder som automatisk knyttes til ordren og som vil bli videreformidlet til aktuelle netteiere. Bildene blir gjort tilgjengelige for netteier i netteiers Innsynsportal.

GeoGrav-appen er Ledningsportalen i lommeformat og er beregnet for entreprenører og firmaer som jobber med graving. Appen hjelper deg med å holde oversikt over dine og firmaets graveprosjekter direkte fra mobilen eller nettbrettet. Her finner du enkelt frem til graveprosjektene via en kartløsning, registrere start/stopp graving, se detaljer som status etc. tilknyttet hvert enkelt prosjekt og i tillegg fornye gravemeldinger – alt dette samtidig som du er ute i felt!

GeoGrav-appen er gratis og du bruker samme brukernavn og passord som i Ledningsportalen.

Eller klikk her fra din mobil!

NB! GeoGrav og GeoDig er to navn på samme app, og vi forstår at dette kan være forvirrende. Hvis du søker på GeoGrav i App Store for IOS kommer appen navngitt som GeoDig opp. Dette er den samme appen, og det er bare å laste ned!

Instruksjonsvideo for tilbakerapportering i GeoGrav

Har du spørsmål til dette? Kontakt oss gjerne, så tar vi en prat!

Kontakt oss ved å ringe telefon +47 915 09 146 eller ved å sende e-post til firmapost@geomatikk.no