Møt Henrik – GIS-konsulent og dataforvalter

Portrettbilde av mann i naturen

Henrik Lindblom begynte som saksbehandler på Gravemeldingen hos oss i Geomatikk i 2014. I dag jobber han som GIS-konsulent og dataforvalter, og har blant annet mye fokus på å utvikle vår tjeneste knyttet til kart og ledningsdata for planlegging og prosjektering.

Henrik er 38 år, født og oppvokst i Oslo. Ved Universitetet i Bergen tok han en mastergrad innen natur- og samfunnsgeografiske fag, hvor han også var innom geografiske informasjonssystemer (GIS).

«Til tross for at jeg ved UiB kun tok ett fag som omhandlet geografiske informasjonssystemer, synes jeg dette var veldig interessant. Vi modellerte og analyserte hvordan de globale havstrømmene og temperaturene i sjøen påvirker klimaet og været på jorden – og iblant danner El Niño, et globalt fenomen som oppstår i havet og atmosfæren. Dette er noe fjernt fra det jeg jobber med i dag (ledninger og kabler), men verktøyene som ligger i bunn er faktisk i mange tilfeller de samme.»

Mastergradsoppgave i Angola

Fellesnevneren med studiene og det Henrik jobber med i dag er blant annet at man i begge tilfeller tar utgangspunkt i geografi og stedfestet informasjon og jobber videre med dette.

«I forbindelse med min mastergradsoppgave ønsket jeg å ta utgangspunkt i noen spesifikke valgte områder i Luanda i Angola – med formål om å kartlegge vanntilgangen blant befolkningen. Også her valgte jeg å bruke GIS som metode. Jeg gjennomførte blant annet en romlig kartlegging hvor jeg så på avstanden mellom husstand og brønn/vannkilde. Etter studiene jobbet jeg blant annet ved UiO, Utlendingsdirektoratet og Utenriksdepartementet. Arbeidsoppgavene her dreide seg naturligvis lite om GIS og kart.»

Etter et lengre opphold i utlandet fant Henrik ut at han ville jobbe med noe konkret og håndfast – og ønsket å ta opp tråden igjen med å anvende GIS i sitt daglige arbeid. Henrik fikk tilbud om jobb som saksbehandler på Gravemeldingen hos oss i Geomatikk, før han etter en kortere periode fikk muligheten til å starte som dataforvalter.

«Arbeidsoppgavene bestod da i å laste inn infrastruktur fra de ulike netteierne Geomatikk har avtale med, inn i våre kartsystemer. Det var altså ikke før jeg begynte i Geomatikk at jeg fikk ordentlig praksis med å bruke GIS-verktøy. I Geomatikk bruker jeg daglig verktøy som FME og enkelte andre onlinebaserte kartverktøy.»

Tett på systemutviklingen

Henrik jobber nå i vår avdeling Teknologi og Prosess som har fokus på smarte løsninger, effektivisering og nyutvikling av våre systemer, og får derfor muligheten til å jobbe tett med våre systemutviklere.

«Man kan kanskje si at vi tenker ut løsninger (interaksjon og teknisk) og deretter bestiller vi endringene til vår utviklingsavdeling i Geomatikk. De aller fleste av systemene vi har i Geomatikk er egenutviklet av vår utviklingsavdeling i Trondheim som i dag består av over 20 dyktige systemutviklere. Fordelene med at vi utvikler våre løsninger i egen organisasjon, er at vi raskt og effektivt kan tilpasse løsningene våre til brukernes ønsker.»

Ledningsdata for rådgivende ingeniører og planleggere

Henrik har også jobbet en god del med prosjekter som omhandler visualisering av ledningsdata i 3D. En stor del av jobben hans i dag består i å tilrettelegge leveranser og bistå med utsending av ledningsdata for planlegging til rådgivende ingeniører og planleggere. Vi i Geomatikk har avtale med mange netteiere hvor vi sender ut ledningsdata på vegne av disse.

«I forbindelse med at vi sender ut vektorfiler (SOSI, DWG, SHAPE etc.) til våre bestillere, er det naturligvis en del som også støter på problemer når de skal legge disse dataene inn i sine kartsystemer. Da bistår vi med konvertering og endring til ønsket koordinatsystem slik at bestillerne får det de har behov for.»

Noe av det Henrik bruker mye av tiden sin på om dagen er et eget prosjekt hvor formålet er å gjøre ledningsdata for planlegging til et enda bedre produkt for våre kunder i tiden fremover.

«Vi ser blant annet på hvordan bestillerne våre enkelt kan skreddersy og generere kart selv – med utgangspunkt i den infrastrukturen de har bestilt. Jeg kan ikke røpe for mye enda, men vi håper å komme med mer informasjon om ikke alt for lang tid».

Teknologien får stadig større betydning

Henrik påpeker at Geomatikk har blitt mer og mer et teknologiselskap. Kjernevirksomheten er naturligvis ledninger og kabler, men i tillegg har teknologien fått en enda viktigere rolle. Det satses mye på teknologi i felt og på kontoret som både ansatte og brukere drar nytte av.

«Hvordan tydelig visualisere ledningsdata ute i felt med AR-teknologi, eller presentere ledningsdata kombinert med en terrengmodell er ting vi jobber med. Det er utrolig spennende å være med på denne reisen. Da jeg begynte i Geomatikk i 2014 jobbet vi med papirdokumenter og mange av prosessene var manuelle – i dag føles dette som et helt århundre siden.»

Godt arbeidsmiljø med gjensidig respekt

«En annen årsak til at jeg har blitt værende i Geomatikk, er fordi arbeidsmiljøet er så utrolig bra. Det er så mange hyggelige mennesker her i Geomatikk. Alle behandles med respekt uansett. Både ledelsen og mine nærmeste overordnede har gitt meg muligheter til å jobbe med det jeg liker. Jeg har også fått lov til å lage animasjonsfilmer – slik at jeg har fått utfoldet min kreative side. Det å få jobbe med varierte oppgaver har vært en skikkelig bonus!»