Maria Lorentsen – gruppeleder felt

Kollasj med tre bilder av Maria Lorentsen og feltpersonell