Namsos kommune – kontroll av innkommende SOSI-filer via ferdigmelding for VA

I forbindelse med nye ledningsregistreringsforskrift, vil Namsos kommune starte med kontroll av innkommende SOSI-filer via ferdigmelding for VA. Denne kontrollen gjøres via Geomatikk, og trer i kraft fra 11.10.2021. Les mer om dette på kommunens hjemmesider.