Ny prismodell – betal per meter for maskinstyringsdata!

Bannerbilde - ny pris for maskinstyringsdata

Digitale påvisningsmerker til maskinstyring går nå fra fastpris til meterspris – hva betyr det for deg som skal grave?  

Tidligere måtte du betale en fastpris på kr 1835 eks. MVA per påvisning du bestilte maskinstyringsdata for, uavhengig av lengden på den påviste traseen. Nå prises tjenesten basert på en meterspris, som innebærer at du betaler kr 6,50 eks. MVA per faktisk påviste meter. Med dette håper vi at terskelen for å bestille maskinstyringsdata senkes, da prisen i større grad vil reflektere størrelsen på graveområdet. Endelig fakturert pris vil være basert på faktisk antall påviste meter.   

Men hva er egentlig disse digitale påvisningsmerkene til maskinstyring?

Ved kabelpåvisning måler feltteknikerne våre inn spraymerkene med GPS slik at de kan overføres direkte inn i maskinstyringssystemet ditt. Dette reduserer risikoen for graveskader og fjerner utfordringen med at spraymerkene på bakken forsvinner grunnet værpåkjenning og annen aktivitet. 

Felttekniker måler inn spraymerkene med høypresisjons GNSS-utstyr. Når målingene er godkjent, blir dataene gjort tilgjengelig i Ledningsportalen i LandXML-format, og kan lastes inn i maskinstyringssystemet. Med digitale merker kan du som graver til enhver tid følge med på hvor ledningstraseene befinner seg. Dette gjør gravingen mer oversiktlig, skaderisikoen reduseres, og man slipper å bruke tid på å bevare og vedlikeholde merkene. 

 

Hvordan bestille digitale påvisningsmerker til maskinstyring? 

Dette bestiller du enkelt som en tilleggstjeneste samtidig som du registrerer en henvendelse om gravemelding/kabelpåvisning i Ledningsportalen.  

 

 

NB! Digitale påvisningsmerker er kanskje ikke tilgjengelige i noen få områder hvor vi bruker underleverandør for påvisning – i disse tilfellene vil det ikke være mulig å legge til denne tjenesten ved bestilling i Ledningsportalen.

Les mer om digitale påvisningsmerker til maskinstyring her