Ny tjeneste – innhenting av ledningsdata for planlegging

Geomatikk leverer i dag ledningsdata for planlegging etter avtale med flere netteiere. Geomatikk utvider tjenesten og vil nå være behjelpelig med å hente inn ledningsdata fra netteiere som vi ikke fra før har avtale med. Dersom du ønsker, kan vi kontakte disse netteierne på dine vegne, og etterspørre ledningsdata hos den enkelte netteier. Deretter leverer vi ut data sammen med infrastrukturdata vi allerede har tilgang til. Om nødvendig vil vi konvertere mottatt ledningsdata til SOSI-format – slik at all ledningsdata fra oss leveres på samme format / koordinatsystem.

Selve bestillingen gjøres i kundeportalen slik som tidligere. Med støtte av ny funksjonalitet kan du også huke av for netteiere vi ikke har avtale med. I bestillingsskjemaet kan du velge å bestille ledningsdata både i SOSI og PDF-format.

Prisen er den samme som for øvrige netteiere (det vil si de netteiere vi har avtale med):

  • PDF: kr. 520,00 (Ekskl. mva.) / kr. 650,00 (Inkl. mva.)
  • SOSI: kr. 1660,00 (Ekskl. mva.) / kr. 2075,00 (Inkl. mva.)

Av ulike årsaker kan det hende at vi ikke klarer å innhente ledningsdata for de ønskede netteierne. Dette kan skyldes at netteier selv ønsker å levere ut data, eller at vi ikke mottar en bekreftelse innen rimelig tid.

Husk – du står selvsagt fritt til å kontakte netteierne selv dersom du ønsker det.

Med denne nye løsningen ønsker Geomatikk å effektivisere hverdagen til rådgivende ingeniører, planleggere og andre som trenger ledningsdata for planlegging. I stedet for at du må kontakte hver enkelt netteier, vil vi gjøre denne jobben for deg. Resultatet er at du vil motta en mest mulig komplett pakke over ledningsdata i ditt prosjekteringsområde. I tillegg vil vi så langt det er mulig, levere data på samme format, koordinatsystem og struktur – slik at du ikke trenger å bruke tid på transformering og tolkning.

Tjenesten vil i første omgang lanseres i Trondheim kommune. Planen er en snarlig implementering i hele landet.