Påvisning i stedet for kart – En tilleggstjeneste ved registrering av gravemelding

For deg som registrerer en henvendelse om gravemelding / kabelpåvisning for å klarere et arbeidsområde, kan vi tilby relevante tilleggstjenester mot et ekstra gebyr. En av disse tilleggstjenestene er påvisning i stedet for kart. I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over hva påvisning i stedet for kart innebærer, samt hvordan du kan bestille tjenesten.

Påvisning i stedet for kart

  • Få påvisning selv om ledningseier beslutter grav etter kart
  • Geomatikk påviser de kablene du vanligvis ville fått et kart på

Geomatikk forholder seg til de føringene som ligger i avtalene med de ulike ledningseierne. Stort sett ønsker de at vi skal påvise infrastrukturen deres, men i enkelte tilfeller mener netteier at det er tilstrekkelig at vi utsteder kart på deres vegne. Som en tilleggstjeneste for entreprenører som utfører arbeid i bakken tilbyr vi å påvise i de tilfellene der ledningseiers føringer tilsier at vi skal sende kart. Tilleggstjenester faktureres bestiller av tilleggstjenesten.

Ved å få infrastruktur for alle ledningseiere påvist sikrer du deg ytterligere mot graveskade. Du vil få markert hvor i terrenget alle kabler/ledninger faktisk befinner seg og får et komplett bilde over hele arbeidsområdet. Sjansen for at du som utfører arbeidet tolker kartet feil reduseres, og på den måten minker sjansen for at du påfører kabler/ledninger utilsiktet skade. All statistikk viser at sjansen for graveskade reduseres betraktelig hvis påvisning blir utført – også i de tilfeller der det er godt dokumenterte kabler/ledninger.

Hvordan bestille påvisning i stedet for kart?

Tilleggstjenesten bestilles enkelt samtidig som du registrerer en gravemelding i Ledningsportalen. Du fyller ut skjemaet på vanlig måte, og under steget «Tilleggstjenester»  velger du «Påvisning i stedet for kart».

 

Logg inn i Ledningsportalen her

Hva koster det?

På siden vår «Priser og vilkår» kan du lese om hva de forskjellige tilleggstjenestene koster dersom du bestiller en eller flere av disse.

Les mer om våre priser og vilkår her

Har du spørsmål angående våre tilleggstjenester for gravemelding/kabelpåvisning?
Kontakt oss ved å ringe telefon +47 915 09 146 eller ved å sende e-post til firmapost@geomatikk.no