Prisregulering fra 01.januar 2024

Bilde av anleggsplass - åpen grøft og gravemaskin

Fra januar 2024 vil prisene for kart, kabelpåvisning, ledningsdata for planlegging og GIS-tjenester øke med 8 %, dette for å kompensere for vår kostnadsøkning.

Nye priser vil gjelde for henvendelser registrert fra og med 01.01.2024.  

De til enhver tid gjeldende priser for deg som Bestiller finner du her:

Gravemelding og kabelpåvisning
Ledningsdata for planlegging