Raskere og enklere utbygging av ladestasjoner – med bruk ledningsdata for planlegging!

Det satses på at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler i 2025. For å kunne nå dette målet er det nødvendig å etablere mange flere ladestasjoner i vårt langstrakte land.

Dersom du jobber med planlegging / prosjektering av nye ladestasjoner – vet du nok allerede at det er nødvendig å innhente informasjon om hvilken infrastruktur som eventuelt er tilgjengelig. Via vår brukervennlige bestillingsløsning kan du bestille gode prosjekteringsunderlag. Du kan for eksempel få informasjon om kapasiteten på ledningene, slik at du eventuelt kan dimensjonere anlegget ut i fra dette. Du vil også kunne finne nærmeste påkoblingspunkt, slik at man kan plassere ladestasjonen i tilknytning til dette. Men husk at man uansett – i alle tilfeller må ta kontakt med gjeldene netteier dersom man ønsker å koble seg på nettet deres!

 

 

«Vi opplever en økende etterspørsel rundt prosjekteringsdata i forbindelse med utbygging av ladestasjoner» sier Henrik Lindblom, fagansvarlig for utlevering av ledningsdata for planlegging i Geomatikk.

Geomatikk utleverer kart for planlegging og prosjektering for flere netteiere. Se her for mer informasjon.