Sluttdokumentasjon av ledningsnett i nettinformasjonssystemet

Bilde av en mann foran PC-skjermer

Sliter du som mange andre netteiere med dårlig dokumentert nett og dårlig kvalitet på datagrunnlaget? Dette kan være en konsekvens av manglende krav til dokumentasjon av nettet eller dårlig oppfølging. Kjenner du deg igjen i dette? Fortvil ikke – vi er her for å kunne bistå deg i arbeidet med å få et godt og oppdatert ledningsnett inn i ønsket nettinformasjonssystem. Og vi leverer selvsagt etter dine krav!

Få full kontroll over dine nettverksdata

Kritiske data blir kontinuerlig forbedret for å sikre at alle individer har uavbrutt tilgang til kritisk infrastruktur. Det kritiske nettverket (vann, elektrisitet, fjernvarme, fiber etc.) er planlagt, utformet og dokumentert as-built i ulike nettinformasjonssystemer. Vi benytter nettverksdata fra nettinformasjonssystemene når vi skal identifisere nødvendig handling for å forebygge skader i forbindelse med gravearbeider. Et oppdatert nettinformasjonssystem fungerer dermed som et viktig grunnlag for forvaltning og beskyttelse av infrastrukturen din – informasjonen i nettinformasjonssystem bør derfor i størst mulig grad gjenspeile virkeligheten og faktiske forhold.

Vi leverer hele pakken

Ved dårlig dokumentasjon kan det oppstå graveskader ved at ledningene i bakken ikke er dokumentert i det hele tatt eller at de er dokumentert i feil posisjon. Dette vil kunne medføre store kostnader for deg som netteier. Første steg for å få et godt og oppdatert datagrunnlag, er å bestille stedfesting og innmåling av ledningsnettet i bakken. Vi utfører innmåling på både åpen og lukket grøft, innmåling av avvik i dokumentasjonen og kontroll av grøfter. Vi kan bistå med alt fra opplytting til innmåling av eksisterende traseer, til dokumentering av nyanlegg. Visste du at ved bestilling av innmåling av ledninger fra oss kan vi bearbeide dataene og legge de direkte inn i ønsket nettinformasjonssystem? På denne måten får du god kvalitet og kontroll over dine nettverksdata, noe som kan redusere risikoen for graveskader i fremtiden.

Vi leverer hele pakken – fra innmåling i felt til bearbeiding av data og til sluttdokumentasjon i ditt nettinformasjonssystem. Vi leverer også selve nettinformasjonssystemet. På denne måten leverer vi et helhetlig produkt med kvalitetsheving i alle ledd. Vi tilbyr ulike tjenester som kan bestilles separat eller som kan kombineres:

  • Avviksmåling
  • Stedfesting og innmåling av ledninger i bakken
  • Lasting og redigering i nettinformasjonssystem
  • Nettinformasjonssystemer

Sluttdokumentasjon i ditt nettinformasjonssystem

Våre GIS-konsulenter kan bistå med innleggingen i ønsket nettinformasjonssystem, de har lang erfaring og nettkompetanse på ulike typer nett. De har god kjennskap til for eksempel NIMS, NITRA, Smallworld, Telsis, TelMe/Telemator, GeoNIS, OpenNIS, Netbas mfl.

Vi tilbyr nettinformasjonssystemer

I tillegg til å levere sluttdokumentasjonen inn i NIS, leverer vi også selve systemet! Vi tilbyr nettinformasjonssystemer for både fibernett, gate- & trafikklysnett, vann-, avløps- & overvannsnett, telekomnett og fjernvarme- & kjølenett. Les mer om nettinformasjonssystemene vi tilbyr her.

 

Ta gjerne kontakt med oss om du vil høre mer om hvordan vi kan bistå med sluttdokumentasjon i NIS, eller om du ønsker en demo av de systemene vi tilbyr. 

Portrettbilde av mann

Bjørn Solberg
Salgssjef
bjorn.solberg@geomatikk.no
Tlf: +47 977 96 286