Sommerhilsen fra oss i Geomatikk!

Det nærmer seg sommer og ferietid for de fleste. Vi vil benytte anledningen til å takke våre kunder og samarbeidspartnere for et godt, men annerledes første halvår av 2020.

Det har vært et annerledes første halvår som følge av koronapandemien. Endringene har medført iverksetting av tiltak for å unngå smitte, men samtidig sikre stabil leveranse av tjenestene i henhold til kravene fra våre kunder. Dette mener vi at vi har lyktes med, til tross for den høye graveaktiviteten vi har hatt første halvår. Vi har i første halvår opplevd «all time high» når det gjelder antall henvendelser og påvisninger i forbindelse med graving. Dette har medført at vi har ansatt en rekke nye feltteknikere for å kunne levere tjenestene i henhold til avtalte krav. Til tross for den høye graveaktiviteten, har vi evnet å bidra til en fortsatt nedadgående skadefrekvens.

Første halvår har vært en hektisk periode med mye spennende som har skjedd!


Nytt nettsted og ny kundeportal

I januar lanserte vi det nye nettstedet ledningsportalen.no som erstatter tidligere gravemelding.no. Nettstedet har fått nytt design og endret struktur, slik at det er lettere å finne den informasjonen man er på jakt etter. I tillegg har vi lagt ut en rekke videoer som viser hvordan man benytter våre ulike tjenester og løsninger.

25. juni lanserte vi også ny Kundeportal med nytt design. Portalen inneholder en ny landingsside der brukerne mottar skreddersydd informasjon, samt nytt kartgrensesnitt som gjør det enklere å holde oversikt over planlagte, pågående og avsluttede saker.


Kundeforum 2020

I februar gjennomførte vi et vellykket kundeforum på Kielfergen med god deltakelse. I flotte omgivelser om bord på Kiel-fergen MS Color Magic hadde vi to spennende og trivelige dager sammen med våre kunder.

 

 


Fornøyde kunder

Dette halvåret har vi gjennomført to kundetilfredshetsundersøkelser, i januar mot våre ledningseierkunder og i mai mot våre GeoSak-kunder. Resultatene viste en gjennomsnittsscore på henholdsvis 77 og 76 av 100 mulige poeng, begge med økning fra forrige undersøkelse. Dette er tall vi er svært fornøyde med, og som viser at vi gjør mye riktig.


Ny funksjonalitet og nye tjenester

Vi etterstreber å stadig forbedre våre løsninger og tjenester, og jobber hele tiden med utvikling av ny og bedre funksjonalitet, samt nye tjenester. I april lanserte vi blant annet en rekke nyheter i tilknytning til GeoSak i form av ny kartmodul for saksbehandlere, ny skiltplanløsning og håndtering av innkommende e-post. Dette ble lansert på vårt aller første webinar som vi gjennomførte 2. april i år.

Videre lanserte vi i samarbeid med Geomatikk Survey en splitter ny tjeneste i mai, Prosjekteringspakken. Dette for å dekke ditt behov for prosjekteringsinformasjon både over og under bakken. Ferske terrengmodeller og detaljerte 3D-modeller, som også inkluderer infrastruktur under bakken, kan nå bestilles gjennom vår Kundeportal.

Vi har i tillegg levert en rekke mindre endringer og forbedringer i våre øvrige løsninger.


Nye avtaler

Vi har også fått på plass en rekke nye avtaler med både kommuner og ledningseiere, og utfører i dag tjenesten for mer enn 170 ulike netteiere. Mer enn 60 kommuner benytter i dag GeoSak til håndtering av ulike offentlige søknader knyttet til vei og VA.


Mye spennende som skjer også i andre halvår

Vi vil i løpet av året fortsette å levere en rekke forbedringer i våre tjenester og løsninger – følg med på våre websider. Vi vil også videreføre vårt systematiske arbeid med å forbedre våre metoder og prosedyrer, slik at vi kan få redusert antall graveskader ytterligere.

I september vil vi blant annet lansere KGrav Light som gjør det mulig for aktører som ikke er brukere av KGrav, å registrere sine planer inn i KGrav.

Også denne høsten gjennomfører vi våre årlige forumer på Radisson BLU Gardermoen. Sett av datoene:

  • Everksforum 14. oktober
  • GeoSak-forum 21. oktober
  • KGrav-forum 4. november

Vi vil i tillegg delta på Kommunevegdagene og på Nettkonferansen – håper vi ses der!

Vi etterstreber hele tiden å bli bedre og å videreutvikle våre løsninger og tjenester, og vi hører gjerne fra deg. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn for oppdateringer. Vi håper også at vi møter deg på et eller flere at våre arrangementer til høsten.

Vi ønsker med dette alle våre kunder, følgere og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Takk for et spennende første halvår, og takk for tilliten.

Hilsen alle oss i Geomatikk AS