Innmåling på åpen grøft

Bilde av felttekniker i åpen grøft